Walking Meditation Workshop

Walking meditation restores balance in your life.

What a special place we have here in Utrecht - do you notice this during your daily walk from A to B? Or do you always look at the screen for something? Is the day going quickly with not enough time? Do you no longer feel in contact with yourself?

gampopathtrees.jpg

Meditation provides ways to alleviate these concerns. But sitting down for stillness meditation can be difficult during the day's speed. How can you restore attention to your experience and connect better with your deeper knowledge?

Many forms of meditation also seem to demand a longer period of time to do - thirty minutes, is that possible for you? Some days, maybe. In fact there is much to be gained through shorter daily practice with a specific technique.

I offer meditation instruction based in the buddhist philosophical and experiential tradition - not "wellness spirituality" but a 2,500-year-old well-established practice to restore appreciation in life and feel the power of our full human experience.

What will I learn?

* Meditation forms for daily movement

* Listening to your body

* Discovering your rhythm

* Developing attention

* Experiencing your senses

During the 1,0—1,5-hour introductory workshop I lead you through a series of steps in which you discover and develop experience with meditation forms that you can use daily as you move through your day as well as for longer periods. From commuting to taking a walk in the park, you will find a way to reconnect with your own clarity and self-confidence as part of your daily life.

NL:

Loopmeditatie als dagelijks middelen om de balans in je leven te herstellen.

Wat een bijzondere plek hebben wij hier in Utrecht – ben je je daarvan bewust gedurende je dagelijkse wandeling van A naar B? Of ben je altijd naar iets op je scherm aan het kijken? Gaat de dag snel voorbij en ervaar je niet genoeg tijd? Ben je niet meer in contact met jezelf?

Meditatie geeft jou een manier om deze zaken te verminderen. Maar in stilte zitten is niet altijd haalbaar gedurende de dynamiek van de dag. Hoe kun je je aandacht terugbrengen naar je houding en ervaringen waardoor je je opnieuw verbonden weet met je innerlijk weten?

Veel vormen van meditatie vragen daarnaast om een langere tijdsinvestering - dertig minuten, is dat haalbaar voor jou? Misschien op sommige dagen. Eigenlijk is er veel meer te winnen door een kortere, dagelijkse beoefening met een specifieke techniek.

Ik bied meditatie aan die gebaseerd is op de boeddhistisch traditie - geen “wellness spiritualiteit” - maar echt een 2.500 jaar oud gerenommeerde beoefening die je in staat stelt opnieuw het leven te leren waarderen en de kracht te voelen van ons menselijk bestaan.

Wat leer je?

* Meditatievormen voor dagelijkse bewegingen

* Luisteren naar je lichaam

* Ontdekken van jouw ritme

* Ontwikkelen van aandacht

* Ervaren van je zintuigen

Tijdens de 1,0—1,5uur durende workshop leid ik groepen door een serie stappen waarin je ervaring met meditatievormen op doet en ontwikkelt die je in je dagelijkse bewegingen kunt gebruiken. Van dagelijks woon-werkverkeer tot een wandeling in het park, je vindt een manier om opnieuw verbinding te maken met je eigen helderheid en zelfvertrouwen.

Let op: Op dit moment wordt de workshop alleen in het Engels aangeboden, maar een beperkte vertaling is mogelijk.


foto: MangMang Kang

foto: MangMang Kang

BIO: Susan is an American artist living in Utrecht since earning her Master’s in Fine Art at HKU in 2017, following a career in corporate banking in New York City. Her meditation path began in 1997 and she became a meditation teacher in 2006 after many years of practice and study in the Shambhala tradition of Tibetan buddhism. She aspires to bring the wisdom of buddhist contemplative practices into the everyday lives of people through connections with art and nature.

NL: Susan is een Amerikaans kunstenaar die in Utrecht woont sinds ze in 2017 haar Master in Fine Art ontving van de HKU. Eerder had ze een carrière in de zakelijke bankenwereld van New York. Haar meditatie pad begon in 1997 en na vele jaren van beoefening en bestuderen van de Shambhala traditie uit het Tibetaans boeddhisme werd ze meditatieleraar in 2006. Haar streven is om de wijsheid van de boeddhistische contemplatieve beoefening in het dagelijks leven van mensen te brengen door verbinding met kunst en de natuur.